Our Programme

Kelas Bahasa Mandarin Komunikasi
(BERKUMPULAN)

Kelas Bahasa Mandarin Komunikasi
(VIP-6 pelajar)

Kelas Bahasa Mandarin Komunikasi
(VVIP – 2 pelajar)

Mandarin Communication Programme
HRDF Claimable

Chinese New Year Promotion 2020 (Kelas Bahasa Mandarin)

Chinese New Year Promotion 2020 (Kelas Bahasa Inggeris)